تلگرام

اتاق مرغی

شاسی از ناودونی 10 میل فولای آلیاژ بالا استفاده می شود
پل های اتاق از ناودونی 6 ویا 8 سانتی متری گوشت دار استفاده می شود که در زیر بارهای سنگین مقاومت داشته باشد
کف آن از ورق 3 میل استفاده می شود و یک لایه تخته 3 میلی متری بر روی کف سوار می شود
بدنه اتاق از ورق 1.5 یا 2 میل استفاده می شود و یک لایه تخته 6 میلی متری بر روی دیوارهای اتاق و یا سقف پیچ و مهره و یا پرچ می شود که جوجه های داخل اتاق از سرما و گرما در امان باشند
تاج جلو (سینه جلو) اتاق یک عدد جا یخی قرار می گیرد که در تابستان قالب یخ استفاده خواهد شد چند عدد پنجره دور تا دور اتاق و چند عدد بالای اتاق کار گذشته خواهد شد که هوای وارد شده به داخل اتاق عوض شود
سقف اتاق و زیر اتاق قیرپاشی می شود که از پوسیده شدن اتاق جلوگیری کند
یک عدد نردبان داخل شاسی به صورت مخفی کار گذاشته می شود که برای بالا رفتن و یا بارگیری از استفاده می شود و دور اتاق و  … خواهد شد و به جای … از آن استفاده شود
اتاق فوق دارای یک عدد جعبه ابزار، زاپاس بند لوله ای ،جای باطری و سینی عقب طرح ماموتی دارا می باشد و در ضمن هزینه جرثقیل و چوب شاسی و نصب بر روی خودرو به پای اتاق سازی می باشد

برچسب ها