تلگرام

شاسی از ناودونی 10 میل فولای آلیاژ بالا استفاده می شود پل های اتاق از ناودونی 6 ویا 8 سانتی متری گوشت دار استفاده می شود که در زیر بارهای سنگین مقاومت داشته باشد کف آن از ورق 3 میل استفاده می شود و یک لایه تخته 3 میلی متری بر روی کف سوار می شود بدنه اتاق از ورق 1.5 یا 2 میل استفاده می شود و یک لایه تخته 6 میلی متری بر روی دیوارهای اتاق و یا سقف پیچ و مهره و یا پرچ می شود که جوجه های داخل اتاق از سرما و گرما در امان باشند

برچسب ها