تلگرام

شاسی از ناودونی 10 میل فولای آلیاژ بالا استفاده می شود پل های اتاق از ناودونی 6 ویا 8 سانتی متری گوشت دار استفاده می شود و توسط کچکی به شاسی جوشکاری می شود که در زیر بارهای سنگین مقاومت داشته باشد کف آن از ورق 3 میل استفاده می شود بدنه اتاق از ورق 1.5 یا 2 میل استفاده می شود

برچسب ها