تلگرام

شاسی از ناودونی ۱۰ میل فولادی آلیاژ بالا استفاده می شود پل ها از ناودونی ۸ و یا ۶ استفاده می شود و کل پل های اتاق به صورت لچکی به شاسی جوشکاری می شود که در مواقع خواص در بارهای سنگین استقامت داشته باشد ورق کف ۳ میل میباشد و ورق های بدنه ۱.۵ و یا ۲ استفاده می شود

برچسب ها