تلگرام

حمل انواع مواد غذایی و آشامیدنی از جمله نوشابه و آبمعدنی ( بصورت قوطی Can، بطری Pet و شیشه RB ) توسط این اتاق ها که از ایمنی بالایی برخوردار هستند انجام می شود . اتاق های حمل نوشابه قابل نصب بر روی انواع خودروها می باشد..

برچسب ها